Trường Đại học Tân Trào tham gia Hội thảo Quốc tế do trường Đại học tổng hợp Southern Luzon, Cộng hòa Philippines tổ chức
 
Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tham gia hội thảo Quốc tế với chủ đề “ Sự phân cấp trong ngôn ngữ - Decentering Language” do Trường Đại học tổng hợp Southern Luzon, Cộng hòa Philipines đã tổ chức.

Hội thảo do TS.B. ZOLETA-NANTES Hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp Southern Luzon chủ trì. Hội thảo có sự tham của các diễn giả đến từ18 trường Đại học trong khu vực châu Á – Thái bình dương, nhiều diễn giả đến từ châu Mỹ, châu Âu cùng 26 nhà khoa học trẻ và 245 sinh viên ngành ngôn ngữ học của Trường ĐH Tổng hợp Southern Luzon . 

Trường Đại học Tân Trào là một trong những đối tác quốc tế quan trọng của trường Đại học Tổng hợp Southern Luzon.  Đại diện cho các nhà khoa học trẻ, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Tân Trào, TS. Lương Mạnh Hà đã tham gia cuộc hội thảo và có những trao đổi, chia sẻ những quan điểm về sự dịch chuyển của ngôn ngữ trong kỷ nguyên số. Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 các nhà nghiên cứu, các diễn giả Quốc tế đã có sự đồng thuận rằng “ Ngôn ngữ học đang đứng trước những thay đổi lớn, có nhiều thách thức nhưng cũng xuất hiện nhiều cơ hội mới để phát triển. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào các cách hành động của mỗi quốc gia và nhận diện nó từ nhiều chiều của các nhà khoa học và hoạch định chính sách trong tương lai”.

Tại điểm cầu Trường Đại học Tân Trào, TS. Lương Mạnh Hà tham gia Hội thảo

Hình ảnh các diễn giả trao đổi tại Hội thảo 

Lương Mạnh Hà – Phòng QLKH & HTQT