Tuổi trẻ TQU - Những thông điệp đầu năm!
 
Năm mới mở ra nhiều kỳ vọng về lớp trẻ tâm sáng, trí bền đang nỗ lực từng ngày để tạo lập sự nghiệp cho bản thân, góp phần làm giàu đẹp quê hương, đất nước. Hãy cùng đến với những thông điệp mà sinh viên TQU muốn gửi gắm đến mọi người, nhất là đến với các bạn trẻ trong năm mới 2023.

 

 

'