Tập huấn hoạt động tuyên truyền phòng chống buôn bán người và di cư trái phép cho học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022
 
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua bán người, sáng ngày 30/03/2022, Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Đại sứ quán Anh và Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tổ chức chương trình Tập huấn kiến thức và hoạt động tuyên truyền phòng chống buôn bán người và di cư trái phép cho học sinh, sinh viên Nhà trường.

Dự buổi tập huấn, về phía Đại sứ quán  Anh có: Bà Đặng Thị Vân Hà – Quản lý dự án phát triển; Bà Cao Ngọc Khánh Linh – Cán bộ dự án; Ông Vũ Anh Tuấn – giảng viên tranh biện.

Về phía Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang có: Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Giám đốc; Ông: Tô Trí Tuệ - Phó Trưởng phòng Xã Hội.

Về phía Trường Đại học Tân Trào có ThS. Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn trường; TS. Trần Quang Huy - Trưởng Phòng Quản lý sinh viên; TS. Khổng Chí Nguyện, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; Ths. Đinh Thị Lan - Phụ trách khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; đại diện các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc Nhà trường và các em học sinh, sinh viên. 

Đại biểu dự buổi tập huấn 

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người và nạn di cư trái phép đã và đang xảy ra với diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, pháp luật của mỗi quốc gia, mà còn phá vỡ cấu trúc, ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng.

Tại buổi tập huấn, sinh viên đã được nghe Bà Đặng Thị Vân Hà – Quản lý dư án phát triển, Đại sứ quán Anh chia sẻ và cung cấp những kiến thức cơ bản về nạn mua bán người và di cư trái phép; khái quát tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới, ở Việt Nam; nguyên nhân dẫn đến tội phạm mua bán người; thủ đoạn, động cơ, mục đích, tác hại của tội phạm mua bán người; nâng cao nhận thức của người dân trong việc cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm buôn bán người...

Bà Đặng Thị Vân Hà – Quản lý dư án phát triển, Đại sứ quán Anh chia sẻ tại buổi tập huấn 

Bà Cao Ngọc Khánh Linh – Đại sự quán Anh trao đổi thông tin cùng sinh viên tại buổi tập huấn 

Buổi tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tình hình tội phạm, kiến thức, kỹ năng nhận diện để phòng, chống loại hình tội phạm buôn người, di cư trái phép; giúp sinh viên có tư tưởng, lập trường vững vàng trước những cám dỗ; thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động người thân phòng tránh nạn buôn người, di cư trái phép.

Hội nghị - Hội thảo

Công Đoàn