Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Phổ thông Tuyên Quang năm học 2020 - 2021
 
Ngày 10/10/2020 Trường Phổ thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của nhà trường trong năm học vừa qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

Tham dự hội nghị: PGS-TS. Nguyễn Bá Đức – Hiệu Trưởng nhà trường; Nhà Giáo Trần Thị Nguyên – Phó Hiệu Trưởng nhà trường, TS. Lê Thiếu Tráng – Bí thư chi Bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên  nhà trường.

PGS-TS. Nguyễn Bá Đức – Hiệu Trưởng nhà trường (bên phải), Nhà Giáo Trần Thị Nguyên – Phó Hiệu Trưởng nhà trường (bên trái)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Nguyên –  Phó Hiệu Trưởng nhà trường lên báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; đồng chí Nguyễn Thúy Nga – Chủ tịch Công đoàn nhà trường lên báo cáo tổng kết công tác Công Đoàn năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; đồng chí Ma Ngọc Thiết – Tổng phụ trách Đội  lên báo cáo tổng kết công tác Đoàn - Đội năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Đồng chí Trần Thị Nguyên –  Phó Hiệu Trưởng nhà trường lên báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Trong hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp làm rõ thêm kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 - 2020, cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cơ quan trong năm 2020 - 2021. Để ghi nhận sự nỗ lực và phấn đấu trong năm học 2019 - 2020, Ban giám hiệu nhà trường đã biểu dương cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học qua.

trao đổi ý kiến và đóng góp làm rõ thêm kết quả thực hiện các nhiệm vụ

 

Biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2019 - 2020

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm các đồng chí cán bộ, viên chức tham dự hội nghị đã thảo luận về nội dung các bản báo cáo được trình bày tại hội nghị. Hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh; nâng cao phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Qua buổi Hội nghị tập thể cán bộ giáo viên Trường Phổ thông Tuyên Quang  đã quyết tâm đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học vừa qua, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao trong toàn thể đơn vị. Hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta giao phó.

 

Tin bài và ảnh: TTTV