Thể lệ cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm