Quy trình giải quyết chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật đối với người lao động;
 

Quy trình giải quyết chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật đối với người lao động

trực thuộc Trường Đại học Tân Trào

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học

Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị có người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại lập tờ trình xin được trợ cấp độc hại kèm theo bảng tổng hợp ngày công (theo mẫu).

Bước 2:

- Phòng Tổ chức - Chính trị tiếp nhận các văn bản trên làm quyết định xin ý kiến lãnh đạo và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Gửi các đơn vị liên quan và cá nhân theo quy định.

Thành phần hồ sơ

- Bảng chấm công (12 bảng chấm công của các tháng);

- Tờ trình, bảng tổng hợp (theo mẫu).

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Lệ phí

không

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

Cán bộ, giảng viên công tác ở những bộ phận nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

File đính kèm

Mẫu đơn xin phụ cấp độc hại