Quy trình nhập học
 

Quy trình thủ tục hành chính về việc nhập học

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý sinh viên

Địa chỉ: Phòng 309, Nhà A, Trường Đại học Tân Trào. Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thời gian tiếp nhận

Theo thời gian ghi trên Giấy triệu tập trúng tuyển

Thời hạn giải quyết

 Theo thời gian ghi trên Giấy triệu tập trúng tuyển

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhận Phiếu nhập học tại bộ phận phát phiếu nhập học.

Bước 2: Làm thủ tục tại các bộ phận công tác chuyên môn:

- Bộ phận Thu bảo hiểm y tế;

- Bộ phận Thu lệ phí khám sức khỏe đầu vào;

- Bộ phận Thu tiền bảo hiểm thân thể;

- Bộ phận Thu tiền làm thẻ sinh viên; 

- Bộ phận Đăng ký ở nội trú;

- Bộ phận Thu kinh phí hỗ trợ đào tạo; 

Bước 3: Nộp Hồ sơ tại bộ phận thu hồ sơ trúng tuyển.

Thành phần hồ sơ

Theo Giấy triệu tập trúng tuyển

Số lượng bộ hồ sơ

Số lượng bộ: 01

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

- Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào đạo ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy;

- Quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành hàng năm.

Yêu cầu điều kiện

Có tên trong danh sách quyết định trúng tuyển