CLB Tình nguyện vệ sinh môi trường tại cơ sở 3 Trường Đại học Tân Trào
 
Được sự phân công và chỉ đạo của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại Học Tân Trào, sáng ngày 25/9/2022, CLB Tình nguyện đã tham ra vệ sinh môi trường tại cơ sở 3 trường Đại học Tân Trào.

Tại buổi ra quân vệ sinh, các bạn trong CLB đã cùng nhau nhổ cỏ, quét dọn khuôn viên trường, lớp và tiến hành lau chùi, kê lại bàn ghế học tập tại các phòng học. 

Đây là hoạt động rất thiết thực, góp phần tạo nên quang cảnh trường xanh sạch đẹp. Đồng thời tạo điều kiện cho các bạn trong CLB có cơ hội để tham gia các hoạt động vì cộng đồng; phát huy được sự đoàn kết trong công việc, học hỏi - giao lưu và tính tích cực trong công tác bảo vệ quang cảnh trường và lớp sạch đẹp. 

Một số hình ảnh tại buổi ra quân quét dọn vệ sinh cs 3 Trường Đại học Tân Trào 

CLB Tình nguyện