Khoa TLGD và CTXH tổ chức dạy học lý thuyết gắn với thực hành
 
Chắc lý thuyết, vững thực hành luôn là yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên, trong những năm qua Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội, Trường Đại học Tân Trào luôn chú trọng thực hiện gắn liền lý thuyết và thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng lao động.

Công tác xã hội (CTXH) là hoạt động chuyên môn được thực hiện dựa trên nền tảng khoa học chuyên ngành nhằm giúp đỡ các đối tượng cá nhân, nhóm, cộng đồng giải quyết những vấn đề xã hội mà họ gặp phải khiến cho họ cảm thấy khó khăn trong quá trình thực hiện những chức năng xã hội của mình. CTXH được xem là một khoa học xã hội ứng dụng và đồng thời là một nghề nghiệp được hình thành từ cuối thế kỷ XIX. Đến nay, CTXH đã được phát triển rộng khắp và trở thành một ngành khoa học và nghề chuyên môn phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, CTXH có vị trí và vai trò quan trọng. Cơ sở lý luận, nội dung và các phương pháp thực hành của CTXH không ngừng được hoàn thiện cả về phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. 

Nhằm giúp sinh viên trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến tạo tương lai thành công, bền vững, trong những năm qua Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội, Trường Đại học Tân Trào đã tăng cường các tiết học thực hành để sinh viên được áp dụng lý thuyết vào thực tế và có những trải nghiệm, xử lý tình huống trong thực tiễn ngay khi còn ngồi trên ghế Nhà trường.

Một số tiết học thực hành của sinh viên Khoa TLGD&CTXH

Khoa TLGD&CTXH