Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào tổ chức Đại hội trù bị nhiệm kỳ 2024 – 2027
 
Chiều ngày 8/7/2024, Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Đại hội trù bị nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Tham dự phiên thứ nhất có: Đồng chí Nguyễn Văn Giáp, UV Ban thường vụ Đảng ủy Trường, PGĐ Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ cùng 100 đại biểu là đoàn viên, thanh niên đại diện cho các liên chi đoàn trong toàn trường.

Đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào

nhiệm kỳ 2024 – 2027

Tại phiên thứ nhất chuẩn bị cho đại hội chính thức, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 05 đồng chí: Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ – Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024; Đ/c Hoàng Anh Đào - Phó Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024; Đ/c Nguyễn Thị Linh Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024; Đ/c Ngô Thanh Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024; Đ/c Tạ Văn Nam – Ủy viên Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024. 

Đoàn Chủ tịch làm việc tại phiên thứ nhất Đại hội 

Trong phiên họp thứ nhất, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội; Quán triệt nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024; Các đại biểu dự đại hội trình bày báo cáo tham luận tại Đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ – Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 tại Đại hội

Cũng tại Phiên thứ Nhất, Đại hội đã tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2024 – 2027; Đại hội tiến hành bầu Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Đồng chí Hoàng Anh Đào - Phó Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã trúng cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2024 - 2027. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Phiên thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp và chuẩn bị tốt các bước cho kỳ đại hội chính thức diễn ra vào sáng 9/7/2024.