Hoạt động hướng tới ngày sách Việt Nam năm 2022
 
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Tân Trào tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa.

Chương trình “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” được tổ chức nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách với cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường; Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống, trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nâng cao văn hóa đọc và ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người,

Để thiết thực hơn các hoạt động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022”, Trung tâm Thông tin Thư viên Trường Đại học Tân Trào đã phát động: Phong trào đọc sách trong toàn trường; Tổ chức viết cảm nhận về sách và ngày hội đọc sách; Phong trào tặng sách từ học sinh, sinh viên; Phong trào tặng và trao đổi sách đến cán bộ, giảng viên, giáo viên trong trường. 

Trường Phổ thông Tuyên Quang tặng sách cho Trung tâm Thông tin Thư viện nhân ngày sách Việt Nam 

Đoàn thanh niên tặng sách cho Trung tâm Thông tin Thư viện nhân ngày sách Việt Nam 

Có thể thấy, trong những năm qua, văn hóa đọc luôn được Trường Đại học Tân Trào khích lệ đối với toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên không chỉ mỗi dịp Ngày sách Việt Nam mà đây còn là văn hóa hàng ngày, hàng giờ đối với mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Nhà trừng hưởng ứng phong trào đọc sách 

Chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam" của Trường Đại học Tân Trào góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nền văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách.