Hội đồng nghiên cứu khoa học Khoa Văn hóa – Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên, năm học 2022 – 2023
 
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm, ngày 18/5/2023, Hội đồng khoa học nghiên cứu cấp khoa Khoa Văn hóa – Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2022 – 2023 cho sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 đang theo học ngành Quản trị Dịch vụ - Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang.

Nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học là một nhiệm vụ trong chương trình đào tạo mỗi ngành học tại Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của ngành học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, hàng năm khoa Văn hóa – Du lịch đều tư vấn và tổ chức hướng dẫn NCKH cho sinh viên. Đối với Giảng viên, đây cũng là một nhiệm vụ giúp người học tiếp cận với phương pháp NCKH, cách vận dụng PPNC vào giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn thuộc chuyên ngành của sinh viên đang theo học.

Năm học 2022 – 2023, Khoa Văn hóa – Du lịch có 02 sinh viên tham gia thực hiện nhiệm vụ NCKH.

1. Tìm hiểu văn hóa truyền thống người Pà Thẻn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang vào phục vụ Du lịch cộng đồng do sinh viên Nguyễn Thị Thanh Trà (SV năm thứ 3), chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành thực hiện; ThS. Hà Thu Huyền hướng dẫn. 

2. Tự viện Phật giáo trong việc phát triển du lịch tâm linh tại thành phốTuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang do sinh viên Thào A Kho (SV năm thứ 2) chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành thực hiện; TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo hướng dẫn. 

Hội đồng khoa học cấp Khoa gồm: TS. Hà Thúy Mai, Phó trưởng khoa – Phụ trách, Chủ tịch HĐ; TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Hà Thu Huyền; ThS. Hà Thị Thúy Linh; ThS. Bùi Văn Khánh; ThS. Phạm Hồng Ngân, thành viên. 

Tại buổi làm việc, các sinh viên đã thực hiện thuyết minh, trình bày rõ quan điểm nghiên cứu của đề tài mình thực hiện. Thông qua 2 đề tài, Hội đồng khoa học cấp Khoa đánh giá cao nghiên cứu của các em về các ý kiến bảo vệ các giá trị văn hóa trong phát triển Du lịch cho địa phương.

Hội đồng khoa học cấp khoa cũng đã có ý kiến góp ý, bổ sung cho đề tài NCKH của các em, giúp các em hoàn thành NCKH năm học của mình.

Kết quả: 100% thành viên Hội đồng NCKH cấp Khoa nhất trí thông qua và đánh giá kết quả xuất sắc cho 2 đề tài.

Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Trà đang trình bày NCKH của mình

Nguyễn Thị Thanh Thảo