Tập huấn nâng cao năng lực công tác đảm bảo chất lượng
 
Ngày 22/5/2023 Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực công tác đảm bảo chất lượng năm 2023 cho toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên đang công tác tại trường.

Tham gia Hội nghị có TS. Phạm Văn Hùng - Chuyên gia cố vấn về công tác đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thái Nguyên. Về phía Trường Đại học Tân Trào có lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị, cùng toàn thể giảng viên và chuyên viên trong Nhà trường. 

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó Hiệu trưởng khẳng định: Đảm bảo chất lượng là yếu tố sống còn của các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Trường Đại học Tân Trào đang bước vào chu kỳ 2 của kiểm định chất lượng, do đó toàn bộ cán bộ, giảng viên và chuyên viên Nhà trường cần nắm vững các tiêu chí, tiêu chuẩn trong công tác kiểm định. Tiến sĩ đề nghị trong thời gian tập huấn, các đồng chí cán bộ và giảng viên, chuyên viên trong Nhà trường tập trung lắng nghe, phân tích, trao đổi những ý kiến với chuyên gia để nâng cao năng lực công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị tập huấn, TS. Phạm Văn Hùng đã triển khai hướng dẫn các nội dung: Tổng quan hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công tác tự đánh giá chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các kỹ năng thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

TS. Phạm Văn Hùng hướng dẫn các nội dung tại hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn đã cung cấp cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường những kiến thức tổng quan về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và cách tự đánh giá chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học; hiểu được các quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, giúp cán bộ, giảng viên có kỹ năng áp dụng phương pháp xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục. Từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bên trong cơ sở giáo dục.

Hoạt động hợp tác Quốc tế

Hội nghị - Hội thảo