Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII
 
Nhằm quán triệt đến từng đoàn viên, thanh niên nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, triển khai thực hiện các hoạt động hướng tới các chỉ tiêu của Nghị quyết và thi đua lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), ngày 13/03/2023 tại hội trường H, Trường Đại học Tân Trào, BCH Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2022-2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của 100% ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Hội sinh viên trường Đại học Tân Trào và gần 1.000 đoàn viên, sinh viên đang học tập tại trường (chia làm 2 buổi làm việc).

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy- Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Đồng thời, triển khai Kế hoạch kiểm tra học tập nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Anh Đào – Phó bí thư Đoàn trường đã truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2022-2024, nhấn mạnh vào các chương trình hành động và giải pháp cần thực hiện để đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết  Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Anh Đào  truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Sau Hội nghị, 100% đoàn viên, sinh viên được quán triệt tiếp tục học tập, nghiên cứu các văn bản Nghị quyết nhằm nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra.

Ban Truyền Thông Đoàn trường