Trường Đại học Tân Trào tham gia Lễ phát động Phong trào thi đua xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới
 
Ngày 11/3, UBND xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025. Đoàn Trường Đại học Tân Trào gồm cán bộ, giảng viên và sinh viên đã tham dự buổi lễ.

Với mục tiêu đến năm 2025 xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Sơn Dương đã phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Hình ảnh tại buổi ra quân

Tại buổi lễ ra quân, đại biểu huyện, xã cùng đoàn đại biểu Trường Đại học Tân Trào đã thực hiện vệ sinh môi trường, khai thông công rãnh trên các trục đường tại UBND xã Cấp Tiến. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong việc kịp thời động viên, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông qua các hoạt động trên cũng đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường với nhân dân trong tỉnh.