Trường Đại học Tân Trào tham gia công tác dân vận tại xã Văn Phú, huyện Sơn Dương
 
Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. ngày 11/03/2023, Đảng uỷ Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, chính trị - xã hội xã Văn Phú, huyện Sơn Dương thực hiện các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Tại chương trình, đại diện cán bộ, viên chức Trường Đại học Tân Trào đã cùng bà con xã Văn Phú thực hiện vệ sinh môi trường, làm đường bê tông góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong việc kịp thời động viên, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và động viên người dân tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua các hoạt động tại cơ sở cũng đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường với người dân. 

Một số hình ảnh tại chương trình: