Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp - một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tân Trào
 
Trường Đại học Tân Trào khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2015 - 2019 và hệ Cao đẳng chính quy khóa 2016 - 2019 sau 01 năm tốt nghiệp.

Năm 2020, Trường Đại học Tân Trào tiến hành khảo sát và nhận được phản hồi của 260 sinh viên Đại học chính quy khóa 2015-2019 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2016-2019 sau 1 năm tốt nghiệp. Trong tổng số sinh viên có phản hồi, tỷ lệ sinh viên có việc làm của hệ Đại học đạt 95,3% và hệ Cao đẳng đạt 70,4%. Sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo của Nhà trường đều có tỷ lệ việc làm cao, trong đó ngành ngành Vật lý - Môi trường đạt 100%, ngành Giáo dục Tiểu học đạt 94%, ngành Giáo dục Mầm non đạt 82%, ngành Kế toán đạt 82%, ngành Văn học đạt 83% ... với mức thu nhập trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Kết quả khảo sát cho thấy: Đa số sinh viên bày tỏ sự hài lòng và cho rằng chương trình đào tạo của Nhà trường rất phù hợp, thiết thực đối với công việc hiện nay; sinh viên có kiến thức, kỹ năng, thái độ đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của vị trí việc làm; số sinh viên có việc làm phù hợp nguyện vọng cá nhân cũng chiếm đa số trong tổng số sinh viên được khảo sát.

Với mục tiêu nâng cao tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi ra trường, trong thời gian tới, Trường Đại học Tân Trào sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát nhu cầu của thị trường lao động và khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp trên diện rộng; tăng cường kết nối, ký kết hợp đồng với các nhà tuyển dụng trong và ngoài tỉnh để giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm nhiều hơn nữa sau khi tốt nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh của sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm:

Trần Văn Bắc - cựu sinh viên lớp Đại học Vật lý - Môi trường, hiện là giáo viên

Trường Phổ thông Tuyên Quang

Trần Thu Trang - cựu sinh viên lớp Đại học Tiểu học khóa, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Phan Thiết

Hoàng Thị Trang - cựu sinh viên lớp Văn - Truyền thông K1 hiện là nhân viên tại Trường Anh ngữ CNN Philippin

Vũ Thị Vân - cựu sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, hiện là Giáo viên Trường Phổ thông Tuyên Quang

Phạm Thị Lê Hương - cựu sinh viên ngành Văn - Truyền thông, hiện là giáo viên Trường Phổ thông Tuyên Quang

Phạm Thị Yến - cựu sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, hiện là giáo viên Trường Mầm non Sao Việt, Hà Nội

 Phùng Thị Kim Nhung - cựu sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Hòa An,

Chiêm Hóa, Tuyên Quang

 KHAMLA THOONGSIPHAN - cựu sinh viên ngành Quản lí đất đai, hiện đang công tác tại Bộ Quốc phòng, nước CHDCND Lào

Lương Thị Hậu - cựu sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, hiện là giáo viên mầm non tại Tuyên Quang

Bùi Bích Phương - cựu sinh viên ngành Quản lí văn hóa, hiện là Cán bộ Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Nguyễn Thị Phương Thảo - cựu sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, hiện là giáo viên Trường Mầm non Tân Trào, Tuyên Quang

Tin bài - ảnh: Hà Thị Thu Trang