Khoa Y Dược tập huấn phòng, chống dịch COVID-19 cho sinh viên
 
Nhằm nâng cao tính chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị một đội ngũ sinh viên nòng cốt sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch của địa phương khi được huy động, ngày 25/5/2021, Khoa Y Dược, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức tập huấn phòng, chống dịch COVID-19 cho sinh viên của Khoa.

Trong chương trình tập huấn, sinh viên đã được giới thiệu, phổ biến các thông tin tổng quan về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại tỉnh Tuyên Quang trong thời gian gần đây; các phương pháp phát hiện triệu chứng bệnh, các biện pháp phòng ngừa cơ bản bao gồm: các kỹ năng rửa tay, đeo khẩu trang và trang phục bảo hộ đúng quy cách; hướng dẫn cụ thể về công tác truy vết, khoanh vùng và xác định đối tượng cách ly; hướng dẫn khai báo y tế bằng các ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19; xử lý, điều trị các trường hợp bệnh, nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế; đặc biệt là các thao tác, nghiệp vụ y tế cho sinh viên đảm bảo an toàn phòng dịch tại các khu cách ly tập trung.

Đây là một trong những chủ trương, hoạt động kịp thời, có ý nghĩa của Trường Đại học Tân Trào thể hiện vai trò, sứ mệnh của các đơn vị đào tạo nhân lực ngành y tế, cũng như chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 cùng Nhà nước và nhân dân.

TQU Media