Trường Đại học Tân Trào tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng sinh viên
 
Sáng ngày 28/5/2021, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng sinh viên về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy – học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Hội đồng xét thi đua gồm có: TS. Trần Thị Lệ Thanh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Trần Quang Huy – Trưởng phòng Quản lý sinh viên, Thường trực Hội đồng cùng các thành viên Thư ký Hội đồng và Ủy viên Hội đồng là Trưởng các Khoa, Phòng, Ban, Đoàn – Hội trực thuộc Nhà trường.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng đánh giá đã dựa trên Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của người học hệ chính quy (ban hành kèm theo Đuyết định số 1469/QĐ-ĐHTTr ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) để xét điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Khoa Văn hóa du lịch, Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội, Khoa Y – Dược hệ chính quy học kì 1, năm học 2020-2021. 

Cụ thể, kết quả xếp loại cho sinh viên 7 khoa như sau: Điểm học tập xuất xắc chiếm 7,42%, Giỏi chiếm 19,5%, Khá chiếm 53,8% trên tổng số sinh viên toàn trường; Điểm rèn luyện: Xuất sắc chiếm 8,82%, Tốt  chiếm 49%, Khá chiếm 40,8% trên tổng số sinh viên toàn trường; Có 87 sinh viên nhận học bổng theo quyết định 44/2007/QĐ-BGD&ĐT (Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp theo hệ thống giáo dục quốc dân). 

Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của sinh viên sẽ được công bố công khai và thông báo cho sinh viên biết và phản hồi trong vòng 7 ngày trước khi ban hành quyết định chính thức. 

Hội đồng làm việc đã thực hiện đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid 19

TQU Media