Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Phòng Quản lý sinh viên
 
Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Phòng Quản lý sinh viên và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Thị Thùy đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/6/2020.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Trần Quang Huy - Bí thư Chi bộ và các Đảng viên trong Chi bộ Phòng Quản lý sinh viên.

Đại biểu dự buổi lễ

Tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đồng chí Đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Đồng chí Bí thư chi bộ Trần Quang Huy trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Thùy

Sau khi nhận Quyết định từ Bí thư Chi bộ, trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng chí Đảng viên mới Nguyễn Thị Thùy đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Lời tuyên thệ của Đảng viên mới trong lễ kết nạp Đảng

Chi bộ chúc mừng đồng chí Đảng viên mới

CLB Truyền thông