Huấn luyện tự vệ năm 2020
 
Thực hiện kế hoạch công tác quân sự Quốc phòng năm 2020 và công tác huấn luyện tự vệ năm 2020 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Sơn, từ ngày 22/6 đến ngày 03/7/2020 Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Sơn tổ chức đợt Huấn luyện tự vệ năm 2020 cho các đồng chí là cán bộ, giảng viên đang công tác tại hai đơn vị.

Quân số tham gia đợt huấn luyện năm nay có 46 đồng chí, trong đó Đại học Tân Trào 23 đồng chí, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Sơn 23 đồng chí. Cơ sở vất chất trang thiết bị, giáo trình, giáo án, mô hình học cụ, vũ khí trang bị đều được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo công tác huấn luyện tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị luyện tập. 

Với 2 nội dung về chính trị và quân sự, các đồng chí trong lực lượng tự vệ của Nhà trường sẽ được tìm hiểu những kiến thức về phòng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối cới cách mạng Việt Nam; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật bắn súng, huấn luyện đội ngũ chiến thuật…

Các đồng chí tham gia đợt huấn luyện tự vệ học nội dung chính trị 

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, giảng viên nhằm xây dựng lực lượng tự vệ có cơ cấu tổ chức, lực lượng phù hợp, có chất lượng, bồi dưỡng những nội dung mới về công tác dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự địa phương; Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác, quốc phòng, quân sự nói chung, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh nói riêng.

Các đồng chí tham gia đợt huấn luyện tự vệ  học nội dung điều lệnh đội ngũ 

Khóa huấn luyện năm nay cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sỹ tự vệ rèn luyện các kỹ năng, tác phong, kỷ cương, kỷ luật để từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Tin - Ảnh: TT TTTV