Những hình ảnh Hội khoẻ phù đổng tỉnh Tuyên Quang năm 2024 tại địa điểm thi đấu Trường Đại học Tân Trào
 
HKPĐ tỉnh là ngày hội thể thao lớn nhất của tuổi trẻ học đường xứ Tuyên và được tổ chức 4 năm một lần nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, giúp nâng cao sức khỏe, tầm vóc, phát triển thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và thúc đẩy thể thao học đường phát triển rộng khắp. HKPĐ năm 2024 diễn ra từ ngày 2/4 đến 5/4/2024.

CLB Truyền thông