Thông báo điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy và danh sách trúng tuyển đợt xét tuyển 1 năm 2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 89/ĐHTT - TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày  31  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM , ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT XÉT TUYỂN 1, NĂM 2017

 

Trường đại học Tân Trào thông báo điểm trúng tuyển hệ Cao đẳng Sư phạm, Đại học chính quy đợt xét tuyển 1, năm 2017, cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

Xét theo kết quả thi THPT quốc gia

Xét theo kết quả học tập năm học lớp 12

  I. HỆ ĐẠI HỌC

     
 

52140201

Giáo mầm non

15.5

18

Điểm trúng tuyển đối với các thí sinh xét tuyển đại học theo kết quả học tập lớp 12 là điểm chưa cộng điểm ưu tiên.

 

52140202

Giáo dục Tiểu học

15.5

18

 

52140209

Sư phạm Toán học

15.5

18

 

52140213

Sư phạm Sinh học

15.5

18

 

52220330

Văn học (chuyên ngành: Văn - Truyền thông)

15.5

18

 

52220342

Quản lý văn hóa

15.5

18

 

52340103

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

15.5

18

 

52340301

Kế toán

15.5

18

 

52440102

Vật lý (chuyên ngành: Vật lý - Môi trường)

15.5

18

 

52440301

Khoa học môi trường

15.5

18

 

52620105

Chăn nuôi

15.5

18

 

52620110

Khoa học cây trồng

15.5

18

 

52620115

Kinh tế nông nghiệp

15.5

18

 

52760101

Công tác xã hội

15.5

18

 

52850103

Quản lý đất đai

15.5

18

  II. HỆ CAO ĐẲNG

     
 

51140201

Giáo dục Mầm non

10

12

 
 

51140202

Giáo dục Tiểu học

10

12

 
 

51140204

Giáo dục Công dân  (chuyên ngành: Giáo dục Công dân  - Địa lý)

10

12

 
 

51140209

Sư phạm Toán (chuyên ngành: Sư phạm Toán học - Vật lý, Sư phạm Toán học - Tin học)

10

12

 
 

51140210

Sư phạm Tin học (chuyên ngành: Sư phạm Tin học - Kỹ thuật công nghiệp)

10

12

 
 

51140211

Sư phạm Vật lý (chuyên ngành: Sư phạm Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp)

10

12

 
 

51140212

Sư phạm Hóa học (chuyên ngành: Sư phạm Hóa học - Kỹ thuật nông nghiệp)

10

12

 
 

51140213

Sư phạm Sinh học (chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Sinh học - Giáo dục thể chất)

10

12

 
 

51140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành: Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - Kinh tế gia đình - Kỹ thuật CN)

10

12

 
 

51140217

Sư phạm Ngữ văn  (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn - Lịch Sử, Sư phạm Ngữ văn - Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh)

10

12

 
 

51140218

Sư phạm Lịch sử  (chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân)

10

12

 
 

51140219

Sư phạm Địa lý  (chuyên ngành: Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân)

10

12

 

 

* Thí sinh trúng tuyển xét theo điểm thi THPT quốc gia năm 2017 phải nộp bản gốc giấy chứng nhận thi về phòng Đào tạo trường đại học Tân Trào ( địa chỉ :  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) trước 17 giờ 00 phút ngày 7/8/2017 để xác nhận nhập học.

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 ĐỢT XÉT TUYỂN 1