Trải nghiệm, học tập thực tế của sinh viên chuyên ngành Quản Trị Lữ hành khóa 2 trường Đại Học Tân Trào
 
Học đi đôi với hành là một trong những phương châm đào tạo của Trường Đại học Tân Trào trong nhiều năm qua. Ở tất cả các ngành đào tạo Đại học, sinh viên chúng mình đều được song hành giữa học lí thuyết trên lớp và thực hành, thực tế để vừa có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng sau khi ra trường. Có thể thấy rõ hoạt động thực tế có rất nhiều ý nhĩa với việc học tập và rèn luyện của sinh viên, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Quản trị Lữ hành.

Từ ngày 23 đến ngày 26/6/2020, sinh viên lớp Đại học Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành khóa 2, chuyên ngành Quản trị dịch vụ đã có chuyến học tập thực tế tại thị xã Sapa tỉnh Lào Cai. Đây là chương trình thực tế mang tính chất bắt buộc đối với sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị Lữ hành. Lần thực tế này, lớp đã chia thành ba nhóm học tập với nội dung thực tế do chính các nhóm sinh viên tự xây dựng và lên chương trình.

Nhóm1  lớp ĐH Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành khóa 2 đã chinh phục đỉnh Phanxipang

Trong bốn ngày thực tế tại Sapa, các nhóm đã học tập theo đúng kế hoạch đã được xây dựng trong quá trình học tập tại trên lớp. Trong quá trình học tập thực tế, sinh viên tuân thủ đúng kế hoạch, học tập nghiêm túc, sưu tầm tư liệu viết báo cáo thu hoạch sau khi đợt học tập kết thúc.

Nhóm 2 lớp ĐH Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành nghiên cứu về phong tục tập quán và lễ hội truyền thống của dân tộc Mông, Dao đỏ và Giáy tại bản Tả Van, Sapa

Nhóm 3 lớp ĐH Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành khóa 2

tìm hiểu về phong tục của đồng bào Dao đỏ tại bản Tả Phì, Sapa

Qua chuyến đi, sinh viên càng tăng thêm niền yêu thích đối với môn học. Các bạn đã thấy rõ hơn đặc thù chuyên ngành học của mình và những đòi hỏi đối với kiến thức để có sự chuẩn bị, tích lũy tốt hơn cho công việc sau này từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

 

Bài và ảnh: Sinh viên Hải Yến, lớp ĐH Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành khóa 2

Hội nghị - Hội thảo

Thông tin Tuyển sinh - Đào tạo