Trường Đại học Tân Trào tham dự Hội thảo Khoa học Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với bối cảnh bình thường mới
 
Ngày 23 tháng 6 năm 2022 Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với bối cảnh bình thường mới" theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trường Đại học Tân Trào có TS. Vũ Quỳnh Loan – Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể Giảng viên Khoa Văn hóa – Du lịch tham dự Hội thảo.

Đại dịch Covid-19 bùng phát trong thời gian qua đã và đang ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển ngành du lịch Việt Nam. Để hiểu rõ hơn tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trong bối cảnh phục hồi sau Đại dịch Covid 19, Trường Đại Văn Lang đã tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với bối cảnh bình thường mới" theo hình thức trực tuyến. Mục đích của Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu viên về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với bối cảnh bình thường mới. 

Tại Hội thảo, đại biểu đã được nghe 06 tham luận, gồm: Chuyển đổi số trong đào tạo du lịch; Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo du lịch; Đào tạo Tiến sĩ du lịch tại Việt Nam: Niềm tin và trách nhiệm; Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo du lịch; Các xu hướng đào tạo mới trong ngành du lịch;  Đào tạo tiếng Anh du lịch với sự hỗ trợ của môi trường thực tế ảo Second Life.

Trong phần thảo luận, các đại biểu quan tâm, chú trọng phần giải pháp đưa ra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch cũng như khả năng thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19, cùng với các nội dung như: đánh giá tác động của đại dịch Covid đối với ngành du lịch và công tác đào tạo nhân lực du lịch; Liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp du lịch; tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực du lịch; các nội dung cần chú trọng trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch; thách thức và cơ hội đối với đào tạo nhân lực du lịch giai đoạn hiện nay; đề xuất một số giải pháp cần thiết trước mắt trong đào tạo nhân lực du lịch.

Đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường Đại học Tân Trào 

Hội thảo "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với bối cảnh bình thường mới" kết thúc thành công tốt đẹp và mở ra nhiều vấn mới về phát triển du lịch trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Thanh Thảo