Chương trình tập huấn về "Giới - Giám sát, đánh giá và học tập" do Giáo sư Đại học Yonsei Hàn Quốc diễn giảng tại Trường Đại học Tân Trào
 
Bước đầu thực hiện mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Yonsei Hàn Quốc với Trường Đại học Tân Trào, ngày 27/6/2022, Giáo sư Yu Chong Ae - Trường Đại học Yonsei Hàn Quốc đã có buổi tập huấn về "Giới - Giám sát, đánh giá và học tập" cho giảng viên Trường Đại học Tân Trào.

Tham dự buổi tấp huấn có: TS. Nguyễn Khải Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Vũ Quỳnh Loan – Phó Hiệu trưởng cùng các giảng viên trong Nhà trường. 

Toàn cảnh buổi tập huấn 

Tại buổi tập huấn GS Yu Chong Ae đã có những chia sẻ về chính sách về Giới, giám sát và đánh giá; tại sao lồng ghép ván đề Giới vào hoạt động giám sát và đánh giá; Hệ thống giám sát và đánh giá hiện nay; phạm vi thay đổi quyền lực giới; tại sao nguồn nhân lực của phụ nữ đóng vai trò quan trọng; một số nguyên tắc trong việc đánh giá quyền cho phụ nữ; các phương pháp giám sát và đánh giá; khung giám sát và đánh giá. 

GS Yu Chong Ae chia sẻ tại buổi tập huấn 

Với nhiều nhiều năm kinh nghiệm làm việc, công tác trong tổ chức phát triển quốc tế ở trên 20 quốc gia ở Châu Á, Châu Phi và Trung Đông; chuyên gia về giới thuộc nhóm chuyên gia Đại học Yonsei, chuyên môn sâu về chính sách Giới, phát triển xã hội, các hệ thống nông nghiệp và lương thực toàn cầu, GS Yu Chong Ae đã có phương pháp chia sẻ gần gũi, dễ hiểu và vô cùng linh hoạt trong cách áp dụng các phương pháp tiếp cận logic, các quản lý hiệu quả quy trình, kết qủa đầu ra cán để cán bộ giảng viên áp dụng trong thực tiễn quán lý, giảng dạy tại Nhà trường. 

Giảng viên Nhà trường trao đổi cùng S Yu Chong Ae tại buổi tập huấn 

Thông qua chương trình tập huấn, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào đã tiếp thu, lĩnh hội thêm được nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa để vận dụng kiến thức về Giới trong thực tế công tác và giảng dạy. Chương trình tập huấn thực sự là cơ hội tốt để mỗi cán bộ, giảng viên nhìn nhận, nâng cao kỹ năng giám sát, đánh giá nhận thức của sinh viên và có thêm những phương pháp hiện đại trong giảng dạy và học tập đối với sinh viên.