Ban Thường vụ Tỉnh ủy khảo sát, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào
 
Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khảo sát, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025, chiều ngày 09/6/2021, Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành làm việc tại Trường Đại học Tân Trào.

Đoàn khảo sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm có: đồng chí Vương Thúy Hằng – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đoàn khảo sát tiến hành dự sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Phòng Quản lý Sinh viên. Cùng tham dự buổi sinh hoạt,  có đồng chí Nguyễn Khải Hoàn- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Phạm Mạnh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chi Trần Quang Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý Sinh viên và 10/10 đảng viên trực tiếp sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Quản lý Sinh viên.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Quang Huy - Bí thư Chi bộ thông qua chương trình làm việc; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhệm vụ tại chi bộ trong tháng 5; triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2021. Trong không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở, thẳng thắn các đồng chí đảng viên đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác khác của Chi bộ. Chi bộ đồng thời tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” trong thời gian qua.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ phòng Quản lý sinh viên 

Kết thúc buổi sinh hoạt, chi bộ đã tổ chức chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 19-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 100% đảng viên trong chi bộ nhất trí đánh giá xếp loại buổi sinh hoạt định kỳ đạt 94/100 điểm. Sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, đoàn khảo sát đã tiến hành góp ý, rút kinh nghiệm về quy trình tổ chức và nội dung sinh hoạt của chi bộ. Đoàn đánh giá Chi bộ Phòng Quản lý Sinh viên đã tổ chức buổi sinh hoạt đúng quy định, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, đoàn khảo sát thống nhất đánh giá xếp loại buổi sinh hoạt của Chi bộ Phòng Quản lý sinh viên đạt 96/100 điểm. 

Trong phiên làm việc thứ hai, đoàn Khảo sát tiến hành làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào tại Phòng họp 204. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khải Hoàn - Phó bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã có những trao đổi trực tiếp với Đoàn đại biểu cấp trên nhằm đưa để ra những giải pháp tốt nhất thực hiện tốt Đề án số 16- ĐA/TU, ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. 

Toàn cảnh phiên làm việc thứ hai 

Phát biểu trong phiên làm việc, đồng chí Vương Thúy Hằng đã đánh giá cao kết quả triển khai, quán triệt Đề án 16- ĐA/ TU, ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020 - 2025, Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào; Đảng ủy đã cụ thể hóa các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để chỉ đạo các chi bộ thực hiện; ban hành Nghị quyết phân công các đồng chí UBVCH Đảng bộ phụ trách và dự sinh hoạt tại các chi bộ, tiến hành xây dựng kế hoạch khắc phục kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thường xuyên đưa nội dung Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào các văn bản chỉ đạo định kỳ hàng tháng.

Đồng chí Vương Thúy Hằng – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc 

Tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Khải Hoàn khẳng định: Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo trong việc rà soát, đánh giá thực trạng về tổ chức, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc để phát huy những ưu điểm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế kịp thời. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

TQU Media