Trường Đại học Tân Trào tổ chức kiểm tra năng lực ngoại ngữ cho sinh viên khóa mới
 
Xu thế hội nhập hiện nay đã mở ra một hướng đi mới, cơ hội cho người lao động, nhất là lao động trí thức trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Để nâng cao năng lực ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên, Trường ĐH Tân Trào luôn sát sao trong hoạt động đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên. Với mục tiêu đó, chiều ngày 8/10/2021 Trường ĐH Tân Trào phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Horizon tổ chức kiểm tra đầu vào ngoại ngữ cho tất cả các sinh viên khóa mới.

TS Trần Vũ Phương - Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào nhìn nhận: “Bức tranh về năng lực ngoại ngữ nói chung của sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐH Tân Trào mặc dù luôn đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra theo mặt bằng chung của cả nước nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của Nhà trường. Nhà trường luôn chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên với định hướng tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc, vì vậy sinh viên cần nỗ lực và học tập một cách hiệu quả nhất để ngoại ngữ không còn là rào cản trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp”.

Chương trình tổ chức kiểm tra ngoại ngữ đầu vào cho tất cả các sinh viên mới sẽ được Nhà trường tiến hành 6 tháng/1 lần nhằm đánh giá thực trạng năng lực ngoại ngữ của sinh viên, từ đó về phía Nhà trường sẽ tiến hành phân loại và sắp xếp vào các lớp học phần theo đúng khả năng, trình độ năng lực của từng sinh viên, đồng thời cũng có căn cứ để đề xuất kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Đối với sinh viên, kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch, lộ trình học tập ngoại ngữ phù hợp với năng lực của bản thân để đến thời điểm tốt nghiệp các bạn sẽ có năng lực ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Tham gia chương trình kiểm tra ngoại ngữ đầu vào sinh viên được kiểm tra vấn đáp bởi giáo viên người nước ngoài và thực hiện 01 bài Test trong thời gian 60 phút.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Sinh viên thực hiện phần kiểm tra vấn đáp bởi giáo viên người nước ngoài

Sinh viên thực hiện bài Test 

 

TQU media