Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự sinh hoạt chuyên đề ''Tự soi, tự sửa'' của Chi bộ Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội - Trường Đại học Tân Trào
 
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sáng ngày 8/10/2021, Chi bộ Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội - Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tự soi, tự sửa.

Dự buổi sinh hoạt, về phía Đảng Ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có Đ/c Phạm Thị Thúy Nga - Phó trưởng ban tổ chức Đảng Ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đoàn chuyên viên Đảng Ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Về phía Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào có Đ/c Phạm Mạnh Hà – Phó Bí thư Đảng Ủy Trường Đại học Tân Trào; Đ/c Lê Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Đảng Ủy Trường Đại học Tân Trào; Đ/c Trần Thị Thanh Vân – Đảng viên phụ trách công tác Đảng Trường Đại học Tân Trào. 

Chi bộ Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội có Đ/c Hà Mỹ Hạnh – Bí thư Chi bộ cùng 6 đ/c đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ 

Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối, mỗi đảng viên trong Chi bộ tự soi vào các biểu hiện suy thoái theo bản “tự soi” mẫu gồm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW. Đồng thời, đảng viên phải xây dựng kế hoạch của cá nhân về khắc phục những biểu hiện suy thoái sau “tự soi”. Cấp ủy Chi bộ tổng hợp bản “Tự soi, tự sửa” của đảng viên; xây dựng báo cáo đề dẫn chuyên đề “Tự soi, tự sửa” trong đó nêu được quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, về “tự soi, tự sửa”; đánh giá khái quát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của Chi bộ thời gian qua; đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái trong thời gian tới. Khi tiến hành thảo luận, đồng chí bí thư Chi bộ tổng hợp kết luận những biểu hiện suy thoái của Chi bộ, đảng viên và nhấn mạnh các giải pháp khắc phục, sửa chữa. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, Chi bộ hoàn thiện báo cáo, gửi đảng viên trong Chi bộ để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục và kiểm điểm cuối năm.

Qua buổi sinh hoạt, đảng viên trong Chi bộ đã nhận thức cô đọng được những vấn đề về phê bình và tự phê bình, nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, buổi sinh hoạt giúp cho mỗi đảng viên tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.