Đại hội chi bộ Trung tâm bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2022
 
Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày 18/03/2020, chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú trực thuộc chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp.

Đại biểu dự Đại hội 

Tại Đại hội, các đại biểu đã lần lượt được nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Báo cáo tự kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020; Các Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, Đại hội đã bầu đồng chí Trần Thị Tua giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận những thành tích mà chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, thực hiện có hiệu quả hơn các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.  

Đồng chí Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Kết thúc Đại hội, toàn thể Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tin - Ảnh: TT TT-TV