Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngày 12/01/2021 tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT, Ủy viên Ban nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

Năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đổi mới các hoạt động, tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, CNVCLĐ. Tập trung xây dựng củng cố tổ chức, vận động đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đồng chí Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Viên chức trong năm 2020. Đồng thời, cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Định hướng, chỉ đạo nội dung hoạt động trong thời gian tới đối với Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí nhấn mạnh các vấn đề sau: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công; về ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ trong học tập, giảng dạy, sản xuất, kinh doanh…

 Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Tân Trào nhận Giấy khen của BTV Công đoàn Viên chức tỉnh

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào đã có nhiều ý kiến đóng góp cho báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021 do ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh dự thảo. Đồng chí cũng báo cáo một số thành tích cơ bản mà Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào đã đạt được trong năm 2020 về các mặt: giáo dục chính trị, tư tưởng; chăm lo đời sống và bảo vẹ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên; kết quả về công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ của đoàn viên…

Với những thành tích đạt được, năm 2020, Công đoàn Trường Đại học Tân Trào đã có 2 đồng chí được nhận Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh, 01 đồng chí được đề nghị tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra; xây dựng Công đoàn vững mạnh; tham gia công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tin bài: Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐCS Trường ĐHTT