Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022
 
Ngày 03/04/2022 Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Tân Trào đã tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022

Tham gia chương trình có BCH Đoàn trường; BCH Hội sinh viên trường; Giảng viên; Sinh viên và Tân sinh viên khóa 2021-2025 tại Hội trường tầng 5 (508 nhà A1)

Các hoạt động diễn ra nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể sinh viên Trường Đại học Tân Trào về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – ngày 09 tháng 11 hằng năm (gọi tắt là Ngày Pháp luật). Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của sinh viên.

Sinh viên tham gia chương trình 

Tuổi trẻ Trường Đại học Tân Trào sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện, tìm hiểu các nghị quyết của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến sinh viên Trường Đại học Tân Trào.