Danh sách sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020 (Hệ đào tạo ngoài ngân sách)
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 - 2020

(Hệ đào tạo ngoài ngân sách)

(Kèm theo Quyết định số 943/QĐ-ĐHTTr ngày 13 tháng 10 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Nguyễn Thị Huế

15/04/1999

ĐH Kế toán A K17-21

Kinh tế & QTKD

Giỏi

2

Nguyễn Thế Thắng

15/01/1999

ĐH Kế toán A K17-21

Kinh tế & QTKD

Xuất sắc

3

Hoàng Thị Yến

10/05/1999

ĐH Kế toán B K17-21

Kinh tế & QTKD

Giỏi

4

Nguyễn Linh Chi

09/09/2000

ĐH Kế toán A K18-22

Kinh tế & QTKD

Giỏi

5

Lê Thị Thái Hậu

24/08/2000

ĐH Kế toán A K18-22

Kinh tế & QTKD

Giỏi

6

Trần Thúy Loan

31/10/2000

ĐH Kế toán B K18-22

Kinh tế & QTKD

Khá

7

Trần Thị Thủy Tiên

12/03/1999

ĐH Kế toán B K18-22

Kinh tế & QTKD

Khá

8

Trịnh Ngọc Tú

20/09/2000

ĐH Kế toán B K18-22

Kinh tế & QTKD

Khá

9

Đoàn Văn Tú

17/12/2000

ĐH KTNN 18-22

Kinh tế & QTKD

Giỏi

10

Phạm Thị Lan Anh

13/11/2001

ĐH Kế toán A K19-23

Kinh tế & QTKD

Khá

11

Hoàng Thị Nhật Lệ

06/01/2001

ĐH Kế toán A K19-23

Kinh tế & QTKD

Khá

12

Vũ Thị Minh Nguyệt

25/01/1997

ĐH Kế toán A K19-23

Kinh tế & QTKD

Khá

13

Phạm Thị Ngọc Ánh

25/07/2001

ĐH Kế toán B K19-23

Kinh tế & QTKD

Khá

14

Phạm Hồng Hạnh

30/11/2001

ĐH Kế toán B K19-23

Kinh tế & QTKD

Khá

15

Vũ Thị Diễm Quỳnh

03/12/2001

ĐH Kế toán B K19-23

Kinh tế & QTKD

Giỏi

16

Đàm Quang Trung

21/04/1995

ĐH Kế toán B K19-23

Kinh tế & QTKD

Khá

17

Đỗ Thành Đạt

06/07/2000

ĐH CNTY  K18-22

NL- Ngư nghiệp

Giỏi

18

Nguyễn Thị Như Mai

21/10/2000

ĐH KHCT K18-22

NL- Ngư nghiệp

Khá

19

Trần Ngọc Huyền

04/05/1999

ĐH QTDVDL-LH K17-21

Văn hóa – Du lịch

Giỏi

20

Ứng Xuân Tùng

30/06/1999

ĐH QTDVDL-LH K17-21

Văn hóa – Du lịch

Giỏi

21

Phạm Hải Yến

30/11/2000

ĐH QTDVDL-LH K18-22

Văn hóa – Du lịch

Khá

22

Phan Ngọc Hiếu

12/03/2001

ĐH QTDVDL-LH K19-23

Văn hóa – Du lịch

Khá

23

Đào Thị Thủy

16/10/2000

ĐH QLVH K18-22

Văn hóa – Du lịch

Khá

24

Hoàng Dịu Hiên

4/12/2001

ĐH QLVH K19-23

Văn hóa – Du lịch

Khá

25

Hoàng Thị Miền

12/06/1999

ĐHCTXH K18-22

Tâm lý GD&CTXH

Giỏi

26

Lại Minh Chiến

09/07/2000

ĐHCTXH K19-23

Tâm lý GD&CTXH

Giỏi

 

(Ấn định danh sách gồm có 26 sinh viên)