Tân sinh viên nô nức tham gia đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Tân Trào

Trong những ngày qua, Trường Đại học Tân Trào đông hơn ngày thường.Từ sáng sớm, hàng trăm tân sinh viên cùng phụ huynh đã có mặt và ngồi đợi ở khuôn viên trường để làm thủ tục đăng ký xét tuyển.