Quy trình thủ tục hành chính về đào tạo kỹ năng và bồi dưỡng nghiệp vụ
 

Quy trình thủ tục hành chính về đào tạo kỹ năng và bồi dưỡng nghiệp vụ

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ

Trường Đại học Tân Trào,

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thời gian tiếp nhận

 Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày lễ, tết)

Thời hạn giải quyết

 Theo thông báo tuyển sinh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học.

Bước 2:

- Cán bộ Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục cho học viên.

- Trung tâm lên kế hoạch học tập, thời khóa biểu, tổ chức lớp học;

- Học viên học theo lịch.

Bước 3: Trung tâm cấp phát chứng nhận, chứng chỉ hoàn thành khoá học cho học viên.

Thành phần hồ sơ

Theo hướng dẫn của Trung tâm

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Lệ phí

 Theo từng chương trình học

Căn cứ pháp lý

1. Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Tân Trào ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ–ĐHTT ngày 06/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

2. Quyết định số 1766/QĐ-ĐHTTr ngày 22/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Yêu cầu điều kiện

 - Theo yêu cầu từng khóa học.