Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ
 
Ngày 12/1/2023, Công đoàn Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ đã tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào cùng toàn thể công đoàn viên Công đoàn bộ phận Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ. 

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động công tác công đoàn và phong trào hoạt động nhiệm kỳ 2018 -  2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 - 2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn bộ phận Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ đã hoàn thành vai trò, chức năng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đồng thời triển khai đầy đủ, đúng hướng dẫn các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua; thực hiện kịp thời công tác thăm hỏi, ốm đau...

Tại đại hội, đoàn viên công đoàn Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ đã đóng góp nhiều tham luận, tham gia thảo luận về báo cáo hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội bỏ phiều bầu CBH nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã lựa chọn đồng chí Phạm Thị Mai Trang giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Anh giữ chức vụ Phó chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức vụ Ủy viên Công đoàn bộ phận Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Kết thúc Đại hội, đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% với các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn  bộ phận Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028