Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Lan bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán
 
Ngày 12/1/2023, Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Lan đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán với đề tài: Vận dụng lí thuyết siêu nhận thức vào dạy học môn Toán trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh

 

Toàn cảnh buổi bảo vệ 

Dự buổi bảo vệ có đại biểu, lãnh đạo, các nhà khoa học  Đại học Sư phạm Hà Nội và các thành viên Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ; Đoàn Trường Đại học Tân Trào có TS. Khổng Chí Nguyện – Trường Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế cùng các cán bộ, giảng viên trong Nhà trường. 

 

NCS Nguyễn Thị Hương Lan tại buổi bảo vệ

NCS Nguyễn Thị Hương Lan thực hiện luận án dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Bùi Văn Nghị, Luận án đã đạt được những kết quả và có những đóng góp nhất định về mặt lý luận và thực tiễn như sau:

- Xác định, làm rõ vai trò của hoạt động siêu nhận thức đối với việc phát triển năng lực toán học cho học sinh trong quá trình dạy học môn Toán cấp Trung học sơ sở.

- Đưa ra bảng những biểu hiện của nhận thức và siêu nhận thức của học sinh cấp Trung học cơ sở trong 5 thành phần của năng lực toán học

- Phân tích về ảnh hưởng và vai trò của siêu nhận thức trong học tập môn Toán và trong quá trình hình thành, phát triển năng lực toán học cuả học sinh.

- Đánh giá thực trạng việc vận dụng lí thuyết siêu nhận thức vào dạy học môn Toán cấp Trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh.

- Xây dựng quy trình tổ chức hoạt động nhận thức và siêu nhận thức trong dạy học môn Toán, đề xuất những biện pháp vận dụng lí thuyết siêu nhận thức trong dạy học môn Toán cấp Trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh.

Hội đồng làm việc tại buổi bảo vệ 

Hội đồng đánh giá Luận án là công trình khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc với khối lượng công việc đã thực hiện rất lớn, có chất lượng tốt; các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Luận án có cấu trúc logic và hợp lý đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ chuyên ngành  Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán theo quy chế đào tạo Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng bỏ phiếu với 7/7 phiếu nhất trí thông qua luận án của NCS Nguyễn Thị Hương Lan. 

Hội đồng, giảng viên, đồng nghiệp và bạn bè chức mừng Tân Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương Lan