Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm