Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành Di truyền học
 
Ngày 20/6/2022, tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái nguyên, Nghiên cứu sinh Hoàng Thị thu Hoàn đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Di truyền học với đề tài: "Nghiên cứu nuôi cấy in vitro và biểu hiện flavonoid 3'5' hydroxylase nhằm tăng cường tổng hợp flavonoid ở cây Ô đầu (Aconitum carmachalii Debx)"

Dự buổi bảo vệ có đại biểu, lãnh đạo, các nhà khoa học Đại học Sư phạm - Đại học Thái nguyên và các thành viên Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ; Đoàn Trường Đại học Tân Trào do TS. Vũ Quỳnh Loan – Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn cùng các thành viên.

NCS Hoàng Thị Thu Hoàn thực hiện luận án dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Chu Hoàng Mậu và PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan; Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, từ định danh các mẫu Ô đầu đến thiết lập hệ thống tái sinh in vitro phục vụ chuyển gen đến cảm ứng tạo rễ tơ và nhân nuôi tăng sinh khối rễ tơ ở loài Ô đầu. Từ tách dòng phân tử gen AcF3’5’H từ cây Ô đầu và thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật đến nghiên cứu biến nạp di truyền và phân tích biểu hiện gen AcF3’5’H ở cây chuyển gen. Những đóng góp mới cho khoa học của luận án thể hiện cụ thể là: 1) Các mẫu Ô đầu thu tại huyện Quản Bạ và Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, Việt Nam thuộc cùng loài A. carmichaelii, chi Aconitum, họ Hoàng Liên (Ranunculaceae) được định danh bằng sự kết hợp giữa phương pháp hình thái so sánh và mã vạch DNA;  2) Xác định được điều kiện thích hợp cho nuôi cấy in vitro và tạo được các dòng rễ tơ từ rễ cây ô đầu in vitro làm vật liệu phục vụ chọn dòng rễ tơ và chuyển gen; 3) Lần đầu tiên trên thế giới gen AcF3’5’H từ cây Ô đầu được biến nạp và biểu hiện thành công trên cây Thuốc lá và cây Ô đầu. Sự biểu hiện mạnh của gen AcF3’5’H đã làm tăng hàm lượng flavonoid trong cây chuyển gen.

NCS Hoàng Thị Thu Hoàn trình bày báo cáo tóm tắt Luận án tại Lễ bảo vệ 

Hội đồng đánh giá Luận án là công trình khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc với khối lượng công việc đã thực hiện rất lớn, có chất lượng tốt; các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Luận án có cấu trúc logic và hợp lý đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Di truyền học học theo quy chế đào tạo Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. 

Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng bỏ phiếu với 7/7 phiếu nhất trí thông qua luận án của NCS Hoàng Thị Thu Hoàn.

Hội đồng đánh giá Luận án tại buổi Lễ bảo vệ 

TS. Vũ Quỳnh Loan – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào tặng hoa chúc mừng Tân Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Hoàn 

Hội đồng, người hướng dẫn khoa học, đồng nghiệp, gia đình chúc mừng Tân Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Hoàn