Nghiên cứu sinh Lê Anh Nhật bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Liên bang Nga
 
Ngày 29/12/2020, tại trường ĐH Hữu nghị các dân tộc Nga ở Matscova, Liên bang Nga. Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Anh Nhật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vật lý – toán học với đề tài “Mô hình số của sóng spin phi tuyến trong cấu trúc graphene” chuyên ngành 05.13.18 – “Mô hình toán, phương pháp số và tổ hợp chương trình”.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Liên bang Nga, quá trình bảo vệ Luận án diễn ra dưới hình thức online. Tham dự buổi bảo vệ luận án có Hội đồng chấm Luận án có 11/15 thành viên, một số NCS trong khoa và một số nhà khoa học quan tâm.

Luận án có một số điểm mới trong nghiên cứu:

1. Một giải pháp số mới được xây dựng trên cơ sở phương pháp giả phổ Chebyshev cho sóng spin phi tuyến trong cấu trúc graphene;

2. Xây dựng Một quy trình lặp mới để tính toán các giải pháp của bài toán động lực học cho hàm sóng cơ lượng tử của tấm chắn trên các bề mặt không phẳng của graphene có cấu trúc liên kết khác nhau.

3. Phương pháp giả phổ Chebyshev cho sóng spin phi tuyến trong cấu trúc graphene đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công;

Luận án đạt được tính ứng dụng cao trong thực tế vì Graphene là vật liệu nano 2 chiều có tính ứng dụng cao trên thực tế như pin, mạch máy tính, điện thoại thông minh, các tế bào năng lượng, màng bọc thực phẩm nano.

Với những kết quả mới được nghiên cứu và tính ứng dụng, Luận án được Hội đồng đánh giá cao, đặc biệt Luận án được 03 giáo sư trong cùng chuyên ngành phản biện và đánh giá rất cao kết quả đạt được của Luận án.

Trong 04 năm học tập, nghiên cứu tại Nga, NCS đã xuất bản được 13 bài báo, trong đó có 04 bài báo có chỉ số Scopus/ISI, 03 bài báo có chỉ số Vak (được hội đồng khoa học Liên bang Nga xác nhận), 01 bài báo thường và 05 bài báo cáo hội thảo quốc tế. Đây là một nỗ lực, phấn đấu rất tập trung mà NCS đã cố gắng trong suốt quá trình học tập xa quê hương, xa gia đình để có được sự công nhận vào ngày 29/12/2020.

Hội đồng chấm Luận án bỏ phiếu tán thành với 11/11 phiếu và công nhận cấp bằng Tiến sĩ Vật lý – Toán học cho Nghiên cứu sinh Lê Anh Nhật.

Một số hình ảnh trong bảo vệ:

Tin và ảnh: Giảng viên Lê Anh Nhật