Chuyến đi học tập, thực tế của lớp Đại học Quản lí văn hóa - TQUK2 (2018 - 2021)
 
Chuyến đi thực tế của tập thể lớp Đại học Quản lí văn hóa tại hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La nằm trong nội dung tìm hiểu kiến thức thực tế học phần Quản lí lễ hội và sự kiện. Đây là nội dung xây dựng theo chương trình đào tạo định hướng ứng dụng của ngành Quản lí văn hóa, trường Đại học Tân Trào

Phụ trách chuyến đi học tập thực tế có hai cô giáo: TS. Hà Thúy Mai – Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa, Th.S Hoàng Thị Thẻ - Giảng viên bộ môn cùng 26 học viên đang theo học lớp Đại học Quản lí văn hóa – TQUK2 (khóa 2018 – 2021).

Mục đích của chuyến đi giúp học viên đạt được kiến thức thực tế về tự nhiên, văn hóa, xã hội; Các thành tố góp phần hình thành lễ hội, sự kiện đặc trưng của một số dân tộc tại hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La; Tìm hiểu những giá trị văn hóa tiêu biểu được sử dụng trong hoạt động tổ chức lễ hội, sự kiện tại địa bàn cơ sở học tập. Bên cạnh đó, từ  chuyến học tập thực tế, người học hình thành kĩ năng nhận diện, so sánh hoạt động tổ chức, quản lý lễ hội, sự kiện giữa các vùng văn hóa khác nhau để vận dụng vào quá trình học tập và công tác.

Chuyến học tập thực tế của tập thể lớp Đại học Quản lí văn hóa – TQUK2 tuy diễn ra trong thời gian 03 ngày nhưng đã đạt được mục đích về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ. Đồng thời, sau chuyến đi học tập thực tế đã giúp tập thể lớp tăng thêm tinh thần đoàn kết, là cơ hội để học viên học tập và chia sẻ, kinh nghiệm công tác

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi:

Tập thể lớp cùng giảng viên hướng dẫn tại Bản Pom Cọong (Mai Châu - Hòa Bình)

Tập thể học tập, tìm hiểu tại Khu bảo tàng cổ vật người Thái tại Bản Văn (Mai Châu – Hòa Bình)

                  Tập thể học tập, tìm hiểu tại Khu bảo tàng cổ vật người Thái tại Bản Văn (Mai Châu – Hòa Bình)

          Tập thể lớp tìm hiểu văn hóa truyền thống người Thái tại Khu Thác Dải Yếm (Mộc Châu – Sơn La)

Tập thể lớp tìm hiểu văn hóa truyền thống người Thái tại Bản Áng  (Mộc Châu – Sơn La)

    Tập thể lớp cùng giảng viên hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm tại Đèo Thung Khe (Mai Châu – Hòa Bình)

Tìm hiểu nghệ thuật biểu diễn dân tộc Thái trắng (Mai Châu – Hòa Bình)

Hoàng Thị Thẻ - GV Khoa VH-DL