Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Tân Trào năm 2021
 
Sáng ngày 26/12/2020, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường.

Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên của Trường Đại học Tân Trào nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động để có những chỉ đạo, giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Sau khi khai mạc Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Bá Đức -  Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt lãnh đạo Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về các mặt hoạt động công tác như: Công tác tư tưởng, chính trị; công tác chuyên môn; công tác tổ chức; công tác Đào tạo; tài chính, cơ sở vật chất và một số hoạt động khác. Đặc biệt, Hiệu trưởng đã phổ biến Chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới và phân tích, chỉ rõ bối cảnh, những cơ hội, thách thức, những thuận lợi, khó khăn của Nhà trường; đề ra mục tiêu phát triển Nhà trường trong tương lai và các giải pháp thực hiện thành công chiến lược. Tiếp đến là các Báo cáo: Báo cáo công tác tài chính năm 2020; Báo cáo thực hiện Cam kết giữa Công đoàn và Nhà trường; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm  2020.

PGS. TS Nguyễn Bá Đức -  Hiệu trưởng Nhà Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức

năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị đã sôi nổi thảo luận về nội dung trong các bản báo cáo với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động. Đồng thời đề xuất hoạt động cho năm 2021 để nâng cao chất lượng đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa học; công tác quản lý học sinh, sinh viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 gồm 5 đồng chí: Ninh Thị Bạch Diệp - Cán bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng; Đàm Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị; Lê Kim Anh - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trần Thị Bình - Giảng viên Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Trần Đức Đại - Giảng viên Khoa Y - Dược.

Đại biểu  bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Chủ tịch

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, viên chức và người lao động tham gia Hội nghị, Công Đoàn cơ sở Nhà trường đã ký Biên bản cam kết giữa Công đoàn và Nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Công Đoàn cơ sở Nhà trường đã ký Biên bản cam kết giữa Công đoàn và Nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất những nội dung nêu trong Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 và các Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; đồng thời thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tân Trào năm học 2021 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của cán bộ, viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tin bài - ảnh: TT Thông tin và Thư viện