Phiên trù bị Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Chiều ngày 27/5/2023, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Phiên trù bị nhằm chuẩn bị cho phiên chính thức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự phiên trù bị có các đồng chí Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn trường cùng các công đoàn viên đại diện cho hơn 300 đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào. 

Đại biểu dự phiên trù bị chuẩn bị cho phiên chính thức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028


Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 05 đồng chí, Đoàn Thư ký 02 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại hội gồm 03 đồng chí.
Phiên họp trù bị diễn ra với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, tại phiên họp đã nêu rõ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự cho Đại hội về cơ bản đã hoàn tất 100% theo kế hoạch, các công đoàn viên tích cực trong việc đóng góp ý kiến để Đại hội được diễn ra thành công. Đại hội đã lần lượt thông qua chương trình, quy chế Đại hội, Đề án nhân sự BCH Công đoàn Trường Đại học Tân Trào khóa VIII; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Tuyên Quang... 

Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên trù bị Đại hội Công đoàn cơ sở

Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn viên biểu quyết thống nhất tuyệt đối với danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ khai mạc vào sáng ngày 28/5/2023.