Trường Đại học Tân Trào tham gia công tác dân vận tại xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương
 
Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban dân vận Tỉnh ủy về việc vận động Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Trong tháng 05 năm 2022, Đảng uỷ Trường Đại học Tân Trào tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, chính trị - xã Hợp Hoà huyện Sơn Dương thực hiện các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Tại chương trình, đồng chí Phạm Mạnh Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Tổ chức chính trị cùng đại diện cán bộ, giảng viên và Đoàn thanh niên Trường Đại học Tân Trào đã cùng nhân dân xã Hợp Hoà thực hiện trồng hơn 3000 cây keo cho 2 hộ dân trên địa bàn xã Hợp Hòa. 

Qua hoạt động với nhân dân tại cơ sở đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường với người dân; chia sẻ, động viên người dân trên địa bàn tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Một số hình ảnh tại chương trình