Câu lạc bộ Công tác xã hội tổ chức sinh hoạt và trao đổi một số nội dung định hướng phát triển câu lạc bộ
 
Chiều ngày 18/12/2020, CLB Công tác xã hội trực thuộc Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức sinh hoạt và trao đổi một số nội dung định hướng phát triển câu lạc bộ.

Buổi sinh hoạt CLB rất vinh dự được TS. Mã Ngọc Thể - Giảng viên Khoa Tâm lí - Công tác Xã hội chia sẻ về những định hướng để phát triển và đề xuất của CLB trong thời gian tới. Trong lúc chia sẻ và trao đổi thầy nhấn mạnh một số nội dung như xây dựng quy chế, điều lệ của CLB; xác định chức năng, nhiệm vụ của các ban trực thuộc CLB; đề xuất những giải pháp huy động tài chính cho CLB;…

TS. Mã Ngọc Thể - Giảng viên Khoa Tâm lí - Công tác Xã hội Trường Đại học Tân Trào chia sẻ về những định hướng để phát triển và đề xuất của CLB trong thời gian tới

Qua buổi sinh hoạt là dịp đánh giá kết quả hoạt động của CLB Công Tác Xã Hội trong thời gian qua. Đồng thời xác định được những khó khăn đang gặp phải và tìm ra các giải pháp để tháo gỡ và phát triển CLB một cách hiệu quả.

Tin bài - ảnh: Hà Thu Phương - CLB Công tác xã hội