Khoa V­ăn hóa du lịch tổ chức sinh hoạt thường kỳ cho sinh viên
 
Ngày 8 tháng 4 năm 2021, lớp Đại học Quản trị Dịch vụ - Du lịch - Lữ hành K2 và Quản lý văn hóa K1 tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ để triển khai một số văn bản chỉ đạo của Nhà trường, đoàn hội và lắng nghe sinh viên chia sẻ về những vấn đề nóng xã hội hiện nay.

Tới dự buổi sinh hoạt thường kỳ có Ths. Trần Thị Nhung – Phó Trưởng Phòng Quản lý HSSV, Ths. Nguyễn Văn Hưng - Cán bộ Phòng Quản lý HSSV, Giảng viên Cố vấn  học tập (CVHT) và sinh viên của.

(Ths. Trần Thị Nhung, Ths. Nguyễn Văn Hưng, đại diện Phòng Quản lý Sinh viên tham dự buổi sinh hoạt)

Tại buổi sinh hoạt, Giảng viên Cố vấn học tập đã triển khai chi tiết các nội dung mà Phòng Quản lý HSSV xây dựng. Đồng thời nhấn mạnh, các nội dung: Nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trong thời gian hiện nay; Nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động kinh doanh đa cấp; các bẫy “tín dụng đen” như; vay online, vay trực tuyến…; cảnh giác với các thủ đoạn tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, trước các bẫy tín dụng; thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ chương, đường lối của đảng, các quy định, nội quy của Nhà trường; Thực hiện các nội dung theo quy định về Quy tắc ứng xử của sinh viên, học viên Trường Đại học Tân Trào được ban hành kèm theo Quyết định số 817/QĐ-ĐHTTr ngày 01/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; Sinh viên sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm với thông tin mà mình chia sẻ; Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

CVHT cũng nhắc nhở sinh viên ở ngoại trú phải thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương, sinh viên ở tại Khu Nội trú của Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh nội vụ, phòng chống dịch bệnh.

(Ths. Nguyễn Thị Thanh Thảo – cố vấn học tập triển khai các nội dung tới sinh viên)

Sinh viên của khoa tích cực thảo luận, chia sẻ các nội dung CBHT đưa ra, thông qua buổi sinh hoạt sinh viên đã được cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ cho việc rèn luyện và học tập của các bạn tại trường.

 

 

                    

Tin bài: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Khoa Văn hóa – Du lịch.