Khoa Văn hóa - du lịch tổ chức sinh hoạt thường kỳ cho sinh viên
 
Theo kế hoạch, lớp Quản trị Dịch vụ - Du lịch và Lữ hành, lớp Quản lý văn hóa (khóa 2021- 2022) tổ chức sinh hoạt thường xuyên tháng 6 năm 2021 trên hệ thống Meet Google do giảng viên – Cố vấn học tập Nguyễn Thị Thanh Thảo chủ trì.

Tại buổi sinh hoạt, Giảng viên Cố vấn học tập đã triển khai chi tiết các nội dung do Phòng Quản lý sinh viên xây dựng: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 với thông điệp 5K; thông tin về vi phạm và xử phạt  người vi phạm đối với việc không thực hiện đúng về phòng, chống dịch, tuyên truyền không đúng sự thật, không khai báo y tế hoặc không trung thực khai báo y tế, chứa chấp, che dấu người tù vùng có dịch, người nhập cư trái phép…; nhắc nhở sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng theo quy chế sinh viên của Nhà trường. Đặc biệt, sinh viên cần thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định về Quy tắc ứng xử của sinh viên, học viên Trường Đại học Tân Trào được ban hành kèm theo Quyết định số 817/QĐ-ĐHTTr ngày 01/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Hình ảnh buổi sinh hoạt trực tuyến 

Bên cạnh đó, Giảng viên Cố vấn học tập cũng nhắc nhở sinh viên về việc sử dụng mạng xã hội một cách văn minh với các yêu cầu: có trách nhiệm với thông tin mà mình chia sẻ; Không được chia sẻ, bình luận, like những thông tin không chính thống về tình hình dịch bệnh COVID-19; nhắc nhở sinh viên ở tại Khu Nội trú của Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh nội vụ, phòng chống dịch bệnh; sinh viên trở về địa phương thực hiện nghiêm túc những quy định nới cư trú.

Nguyễn Thị Thanh Thảo, Khoa Văn hóa – Du lịch