Khoa Văn hóa - Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
 
Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Văn hóa – Du lịch đã tổ chức buổi Bảo vệ, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020 - 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Hà Thúy Mai – Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Văn hóa – Du lịch, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Đinh Quang Mạnh - Phó chủ tịch Hội đồng; Ths. Hoàng Thị Thẻ - Thư ký hội đồng; Các ủy viên gồm: ThS. Hà Thị Thúy Linh và ThS. Nguyễn Thị Linh Thảo. Tham dự buổi bảo vệ và nghiệm thu còn có các giảng viên đang giảng dạy tại Khoa Văn hóa – Du lịch.

Giảng viên – TS.  Hà Thúy Mai, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Văn hóa Du lịch chủ trì buổi bảo vệ

Hội đồng tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH của 2 sinh viên chuyên ngành Quản lý Văn hóa, gồm:

1. Ma Thành Anh Tâm với đề tài: “Nghi lễ tang ma của người Tày huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”. Hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Linh Thảo; Phản biện 1: Ths. Bùi Văn Khánh; Phản biện 2: Ths. Phạm Hồng Ngân.

2. Hoàng Dịu Hiên với đề tài: “Nghi lễ trong đám cưới người Dao Quần Trắng ở xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”. Hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Thẻ; Phản biện 1: Ths. Phạm Hồng Ngân.; Phản biện 2: Nguyễn Thị Linh Thảo

Điểm chung về đề tài của 2 sinh viên là nghiên cứu về văn hóa tộc người thiểu số sinh sống trên địa bản tỉnh Tuyên Quang, nội dung đề tài phù hợp với chuyên ngành đào tạo của sinh viên. Đó là những nghi lễ tâm linh trong đời sống văn hóa của người dân tộc thiểu số nhưng đang dần bị thay đổi, lược bỏ bởi các yếu tố ngoại cảnh, khách quan. Nghiên cứu của hai sinh viên được hội đồng đánh giá cao với những tư liệu điền dã chân thực, thuyết phục.Sinh viên thật sự đam mê nghiên cứu và nghiêm túc trong quá trình thực hiện đề tài. 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên của Hội đồng NCKH của Khoa đã làm việc rất nghiêm túc, khách quan, từng thành viên HĐ đưa ra những góp ý chi tiết cho đề tài của mỗi sinh viên, đồng thời Hội đồng ghi nhận kết quả nghiên cứu cũng như thái độ làm việc nghiêm túc sinh viên và giảng viên hướng dẫn.

Dựa trên cơ sở nhận xét, phản biện của các thành viên trong HĐ, Hội đồng Khoa học và và Đào tạo Khoa nhất trí thông qua đề tài NCKH của sinh viên Ma Thành Anh Tâm và Hoàng Dịu Hiên.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Phần Bảo vệ và nghiệm thu đề tài của sinh viên Ma Thành Tâm Anh 


Phần Bảo vệ và nghiệm thu đề tài của sinh viên Hoàng Dịu Hiên 

Nguyễn Thị Thanh Thảo - Khoa VH-DL