Danh sách sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020 (Hệ đào tạo trong ngân sách)
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

(Hệ đào tạo trong ngân sách)

(Kèm theo Quyết định số 942/QĐ-ĐHTTr ngày 13 tháng 10 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Ma Thị Huyền

29/08/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

2

Đoàn Khánh Như

02/09/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

3

Hà Thị Huế

11/02/2018

ĐH T.học B K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

4

Nguyễn Cẩm Vân

16/03/1999

ĐH T.học B K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

5

Hoàng Bích Ngọc

30/09/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

6

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

27/07/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

7

Hoàng Thị Phương Thanh

08/03/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

8

Trần Hương Giang

26/06/1999

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Xuất sắc

9

Lê Thị Kim Mến

31/5/1999

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

10

Nguyễn Thị Kim Ngân

25/2/2001

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

11

Chu Lê Khánh Linh

28/03/2001

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

12

Nguyễn Thiên Trang

29/01/2000

CĐ T.học K18-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

13

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

1/12/2000

CĐ T.học K18-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

14

Ma Thị Hoan

14/11/1995

CĐ T.học K19-22

GD T.học – M. non

Giỏi

15

Nguyễn Thị Thanh Xuân

26/10/1999

ĐH M.Non K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

16

Nguyễn Thanh Mai

28/3/1986

ĐH M.Non K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

17

Đinh Kim Bình

14/4/1999

ĐH M.Non K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

18

Hoàng Thị Thu Hiền

21/6/1999

ĐH M.Non K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

19

Hà Thị Nguyệt

22/04/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

20

Nguyễn Thị Hương A

08/06/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Giỏi

21

Dương Thị Kim Sáng

28/10/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Giỏi

22

Nguyễn Thị Trang

23/07/2001

ĐH M.Non K19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

23

Nguyễn Thùy Linh

14/03/2001

CĐ M.Non K19-22

GD T.học – M. non

Khá

24

Lương Thùy Linh

10/12/2000

CĐ M.Non K19-22

GD T.học – M. non

Khá

25

Đặng Thúy Hằng

13/11/2001

CĐ M.Non K19-22

GD T.học – M. non

Khá

26

Hoàng Văn Thọ

25/10/1999

CĐSP Tin học K19-22

Khoa K. học cơ bản

Giỏi

 

(Ấn định danh sách gồm có 26 sinh viên)