Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số:1031/QĐ-ĐHTTr ngày 20 tháng12 năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)  

  I. Sinh viên được miễn học phí:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Lộc Viết Thu Thương

07/11/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

2

Ma Huy Hoàng

14/10/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

3

Hoàng Minh Lường

05/09/1999

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán B

2018-2022

4

Hoàng Thị Ly Diệu

27/02/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán B

2019-2023

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

01/07/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

6

Chẩu Thị Hương

22/03/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

7

Chu Văn Thanh

26/02/2002

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

8

Vàng Seo Chứ

08/03/2000

Mông

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

9

Hoàng Thị Trang

03/12/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH C.tác XH

2018-2022

10

Ma Thị Thanh Mai

10/03/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

11

Hỏa Thị Thảo

13/03/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

12

Trung Bảo Tiêu

02/04/2003

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

13

Nông Thị Lê

20/03/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

14

Tạ Văn Khánh

22/01/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH CNTT

2020-2024

15

Nguyễn Dương Thùy Trang

17/12/2002

Kinh

Mồ côi

ĐHQTDVDL&LH

2020-2024

           II. Sinh viên được giảm 70% học phí:

 

1

Ma Phương Loan

03/03/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán A

2018-2022

2

Hoàng Thị Xâm

23/09/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

3

Nguyễn Minh Hiếu

09/04/2000

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

4

Ma Thị Khánh Hiền

21/09/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán

2021-2025

5

Bùi Thị Tình

24/03/2002

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán

2021-2025

6

Nguyễn Bá Đạt

24/12/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH KT NN

2020-2024

7

Chẩu Thị Hiên

11/11/1998

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

8

Tẩn Thị Thắm

18/08/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

9

Phàn Đức Nam

30/12/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

10

Ma Thành Anh Tâm

09/06/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

11

Quan Nguyễn Bảo Huy

21/01/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

12

Đặng Thị Kim Dân

09/11/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

13

Ngô Hương Trà

03/08/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

14

Ma Văn Trường

19/01/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

15

Thào A Páo

20/05/2003

H'mông

Vùng ĐBKK

ĐH Du lịch

2021-2025

16

Thào A Kho

09/03/2003

H'mông

Vùng ĐBKK

ĐH Du lịch

2021-2025

17

Lục Thị Hồng Nhung

14/10/2002

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Dược

2020-2024

18

Nông Hà Trang

03/03/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

19

Chẩu Thị Giang

23/11/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

20

Nông Mỹ Hoài

17/11/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

21

Triệu Thị Tâm

04/10/1995

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

22

Gia Thị Ly

02/12/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

23

Lý Hoàng Anh Tuấn

06/09/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

24

Hoàng Kiều Khánh

27/06/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

25

Đỗ Thị Mỹ Linh

22/08/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

26

Hoàng Thị Loan

08/04/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

27

Ma Thị Thoan

02/03/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

28

Nguyễn Thị Hồng Gấm

10/02/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

29

Phạm Đức Mạnh

04/05/2003

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

30

Ma Thị Trung Hậu

14/08/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

31

Tho Văn Chung

01/11/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

32

Hoàng Thị Vinh Đào

28/02/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

33

Hà Thị Thu Hiền

12/01/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

34

Ma Thị Hồng Thắm

24/11/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

35

Quan Thanh Tâm

02/10/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

36

La Thị Huệ

15/05/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

37

Tạ Vân Điệp

14/02/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

38

Lâm Thị Hồng Giang

03/12/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

39

Hứa Văn Khanh

06/01/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

40

Lèo Thị Hằng

18/05/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

41

Hoàng Tố Hải

19/10/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2021-2025

42

Ma Thị Thủy Trang

18/04/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

43

Hoàng Văn Quyền

25/12/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

44

Lý Đức Bảo

21/07/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

45

Triệu Hữu Toàn

07/04/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

46

Nguyễn Văn Kín

11/11/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

47

Ma Công Giang

09/12/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

48

Nguyễn Ngọc Hùng

20/09/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

49

Ma Khánh Tùng

06/02/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

50

Ma Đình Tuấn Anh

28/04/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

51

Lý Văn Thành

29/01/1998

Mông

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

52

Lý Thành Long

17/09/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

   III. Sinh viên được giảm 50% học phí:

 

1

Dương Thị Diễm Quỳnh

9/21/2002

Kinh

Con người TNLĐ hưởng trợ cấp

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

(Ấn định danh sách gồm có 68 sinh viên)